SZKOLENIA I EGZAMINY

Szkolenia na uprawnienia energetyczne E i D, Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Polecamy:
  • XXI edycja Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - zapraszamy pomorskie organizacje do zawalczenia o Złoty Laur Jakości!
B B B

Wydarzenia

Dodano w sobotę, 29 kwietnia 2017r.
Dokonania Naukowe Doktorantów
 Anna Wendt - Specjalista w Dziale Rozwoju i Współpracy Pomorskiej Rady FSNT NOT
w Gdańsku, doktorantka Prof. PG, dr hab. inż. Piotra Grudowskiego z Zakładu Zarządzania Jakością, Katedry Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w dniu 22 kwietnia 2017 r. wygłosiła prelekcję pt. „Analiza i ocena porównawcza ofert trójmiejskich jednostek certyfikacyjnych” podczas V ogólnopolskiej konferencji „Dokonania Naukowe Doktorantów”.

Wydarzenie zorganizowano zostało przez Creative Time - firmę której głównym celem jest promowanie polskiej nauki i biznesu. Konferencja odbyła się w Inter House Hotel Kraków.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Pan dr inż. Marcin Kuczera, który podczas swojego przemówienia w trakcie otwarcia konferencji zaznaczył, iż celem wydarzenia jest integracja środowiska naukowego, prezentacja swojej pracy badawczej, stworzenie warunków do współpracy międzyuczelnianej, dzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo badawczych oraz propagowanie możliwości łączenia nauki i biznesu.

Wystąpienia zostały podzielone na trzy panele tematyczne:
- nauki przyrodnicze,
- nauki inżynieryjne,
- nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 doktorantów z uczelni z całej Polski, m.in.: Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniki Gdańskiej.


HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ

Więcej o organizowanych wydarzeniach przeczytają Państwo na stronie:
www.creativetime.pl

Kliknij na ikonkę aby rozpocząć pobieranie...

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010/2017Pomorska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych "NOT"
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl