SZKOLENIA I EGZAMINY

Szkolenia na uprawnienia energetyczne E i D, Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Polecamy:
  • XXI edycja Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - zapraszamy pomorskie organizacje do zawalczenia o Złoty Laur Jakości!
B B B

Wydarzenia

Dodano we wtorek, 02 maja 2017r.
Naczelna Organizacja Techniczna w Gdańsku ma 70 lat
W niedzielę, 30 kwietnia 2017 roku minęło 70 lat od powołania Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Początki działalności środowiska technicznego na ziemi Gdańskiej nie były łatwe. Po zakończeniu II wojny światowej, przed nieliczną kadrą inżynieryjno-techniczną stało zadanie dźwignięcia z ruin zniszczonego w czasie wojny miasta, odbudowa stoczni i portów, uruchomienie gazowni, elektrowni, naprawa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, odwodnienie Żuław oraz odbudowa i uruchomienie zakładów przemysłowych. 
Pod koniec 1946 r., podczas zebrania inżynierów i techników Wybrzeża - liczących łącznie 400 osób, Gdańskie środowisko techniczne wypowiedziało się za programem Naczelnej Organizacji Technicznej i powołaniem Oddziału NOT w Gdańsku. I tak z dniem 30.04.1947 r. w wydziale Społeczno-Politycznym Zarządu Miejskiego w Gdańsku zarejestrowano Oddział Gdański NOT, który współpracował z 5 stowarzyszeniami branżowymi.

Na przestrzeni 70 lat tworzono oraz udoskonalano formy działalności zarówno gdańskich oddziałów Stowarzyszeń, skupiających w swych szeregach coraz liczniejszą rzeszę członków, jak i samej Federacji.
Obecnie Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku zrzesza 17 branżowych stowarzyszeń naukowo-technicznych, liczących łącznie ponad 3,5 tysiąca inżynierów i techników. W szeregach swoich skupiają one wybitnych specjalistów, reprezentujących prawie wszystkie dziedziny techniki oraz działy gospodarki, jak również uczelnie, instytuty naukowe i przemysłowe, biura projektowe, zakłady przemysłowe itp.

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku szerzy działalność edukacyjno-informacyjną w różnych zakresach i obszarach, poprzez m.in.: organizowanie seminariów, konferencji naukowo-technicznych oraz spotkań tematycznych w Klubie Technika. Podejmujemy szereg inicjatyw, niezwykle ważnych z punktu widzenia środowisk inżynierskich. Dbamy o promowanie twórców innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych, budzimy i rozwijamy zainteresowania techniką, także wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie Konkursów i Olimpiad.

Jednym z celów Pomorskiej Rady jest realizacja zadań projakościowych. Nieprzerwanie, od ponad 20 lat, jesteśmy organizatorem Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, który promuje nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.
Współpracujemy z innymi organizacjami w celu realizacji wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć. W styczniu 2013 roku wznowiono druk kwartalnika – Biuletynu Informacyjnego Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku. Na jego łamach m.in. opisywane są szerzej działania podejmowane przez Federację oraz Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne.

Dom Technika NOT - siedziba Pomorskiej Rady, już od 43 lat jest miejscem spotkań przedstawicieli nauki i techniki na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010/2017Pomorska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych "NOT"
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl