SZKOLENIA I EGZAMINY

Szkolenia na uprawnienia energetyczne E i D, Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Polecamy:
  • Już niedługo na naszej stronie znajdą Państwo szczegóły na temat XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości!
B B B

Szkolenia

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku serdecznie zaprasza na szkolenie organizowane przez PANA MARIUSZA MASIUKA


OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA - KURS I EGZAMIN PAŃSTWOWY

Kurs jest dedykowany do techników i lekarzy pracowni diagnostyki obrazowej. Uczestnik po odbyciu seminarium i zaliczeniu egzaminu państwowego uzyska certyfikat, którego ważność wynosi 5 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta. Obowiązek ten dotyczy również lekarzy stomatologów, lekarzy radiologów, lekarzy wykonujących procedury związane z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych oraz techników RTG obsługujących aparaty rtg.

PROGRAM Seminarium 

1.Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie.
2.Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie.
3.Podstawy detekcji promieniowania jonizującego.
4.Efekty deterministyczne.
5.Ogólne założenia ochrony radiologicznej.
6.Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta/w tym dzieci i młodzież.
7.Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.
8.Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych - zasady optymalizacji.
9.System zarządzania jakością.
10.Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.

FORMUŁA SZKOLENIA

Wykłady i warsztaty – uczestnicy w trakcie kursu zostaną zapoznani z tematyką szeroko pojętej ochrony radiologicznej pacjenta oraz z aspektami poprawnego korzystania z urządzeń pomiarowych, jak również innych środków ochrony osobistej personelu oraz pacjenta. Ponadto każdy z uczestników, będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

MIEJSCE SZKOLENIA
DOM TECHNIKA NOT W GDAŃSKU, ul. Rajska 6

TERMIN w 2017 roku:

Gdańsk - 27 maja
godz.: 9.00-17.00 CENA

Szkolenie: 180 + VAT
Egzamin państwowy: 140,-

ŁĄCZNIE 361,40 zł


DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH UDZIELAMY RABATU NA SZKOLENIA:
- 5% DLA GRUP OD 5-10 OSÓB
- 10% DLA GRUP POWYŻEJ 10 OSÓB

Cena obejmuje:
  • seminarium,
  • materiały szkoleniowe,
  • indywidualne konsultacje,
  • egzamin komisyjny,
  • certyfikat i świadectwo ukończenia.

Kontakt i zapisy:
e-mail: szkolenia@gdansk.enot.pl
telefon: 58 321 84 86
 
Serdecznie zapraszamy!


Dane do przelewu:


Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

Bank Zachodni WBK S.A., Nr konta: 04 1090 2590 0000 0001 2331 7674
Kliknij w link poniżej aby rozpocząć pobieranie...

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010/2017Pomorska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych "NOT"
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl