SZKOLENIA I EGZAMINY

Szkolenia na uprawnienia energetyczne E i D, Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Polecamy:
  • XXI edycja Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - zapraszamy pomorskie organizacje do zawalczenia o Złoty Laur Jakości!
B B B

Oferta

SITPSpoż O/Gdańsk
Dom Technika, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel. 58 321 84 69
e-mail: sitpspoz@notgdansk.pl


Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jest organizacją społeczną, zrzeszającą kadrę inżynieryjno – techniczną przetwórstwa rolno – spożywczego. Głównym celem Stowarzyszenia jest udział w rozwijaniu nauki i techniki w gospodarce żywnościowej. Zadaniem SITSpoż jest podkreślenie rangi inżynierów i techników polskiego przemysłu spożywczego i propagowanie osiągnięć wyróżniających się członków. Stowarzyszenie jest właścicielem 7 tytułów wydawniczych - czasopism branżowych: Przemysł Spożywczy, Gospodarka Mięsna, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Przegląd Zbożowo – Młynarski, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Przegląd Gastronomiczny, Продовольствие, które spełniają ogromną rolę w kształtowaniu wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa. W ramach struktury Stowarzyszenia działają jednostki branżowe - Rady Krajowe o ogólnopolskim zasięgu, np.: Winiarstwa i Miodosytnictwa, Drożdżownictwa, Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw, Krajowe Forum Piekarzy i Cukierników.

Zarząd SITPSpoż O/Gdańsk

Prezes - Lubomira Kozłowska
Wiceprezes i Sekretarz - Mirosław Murczkiewicz

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał przy Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku Komisję Kwalifikacyjną nr 421.

Komisja uprawniona jest do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych, elektrycznych, cieplnych i gazowych oraz nadawania tym osobom świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne.

W swojej ofercie posiadamy szkolenia oraz egzaminy:


• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji – Grupa I
• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji – Grupa II
• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji – Grupa III
• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – Grupa I
• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – Grupa II
• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – Grupa III

Grupa I E, D urządzenia, instalacje elektryczne
Grupa II E, D urządzenia energetyczne
Grupa III E, D urządzenia, instalacje sieci gazowych

Szkolenia realizowane są w siedzibie PR FSNT NOT w Gdańsku przy ulicy Rajskiej 6 pok. 319 III piętro.

Po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.
Istnieje możliwość realizacji szkolenia i egzaminu w siedzibie klienta.

Koszt szkolenia w postaci seminarium: 199,26 zł brutto (z VAT)
Koszt egzaminu: 200zł brutto


Wpłatę za szkolenie należy przekazać na nasze konto nr: BZWBK 02 1090 1098 0000 0001 2998 0994
lub dokonać wpłaty w kasie (pokój 319 III p.) najpóźniej w dniu szkolenia

Wnioski należy pobrać i składać w p. 319 III p., jak również można pobrać z naszej strony internetowej  (Pobierz załącznik na dole tej strony).

Najbliższy termin szkoleń i egzaminów:
22.06.2017 godz. 9:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dodatkowe informacje otrzymasz pod numerem:

tel. 607-576-156 i (58) 321 84 69

e-mail: sitpspoz@notgdansk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010/2017Pomorska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych "NOT"
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl